Voordragen Parel

Ondernemers die een ‘Parel’ in dienst hebben kunnen hem of haar aanmelden voor de verkiezing Parel van het Jaar. Ook medewerkers die een collega hebben waarvan zij vinden dat hij of zij een voorbeeld is voor anderen mogen hem of haar voordragen. Ook klanten/gasten en leveranciers van frituurbedrijven zijn van harte uitgenodigd om medewerkers voor te dragen.

Elk najaar worden uit alle aanmeldingen een aantal medewerkers genomineerd. Deze genomineerden worden tijdens het Frituurwereld Event, de jaarlijkse bijeenkomst van frituurprofessionals, in het zonnetje gezet en krijgen ze de De Parel van het Jaar Award uitgereikt. Vanwege het coronavirus wordt dit jaar voor een andere invulling gekozen. Hierover volgt later bericht.

Ken jij iemand die voor deze bijzondere prijs in 2020-2023 in aanmerking komt? Meld hem of haar dan vóór 1 november 2023 aan door middel van het invullen van onderstaande formulier.

*) Let op! Zowel bedrijven die lid zijn van ProFri als bedrijven die niet zijn aangesloten bij de vakvereniging, kunnen medewerkers nomineren. Voor ProFri-leden is deelname aan de Parel van het Jaar vanzelfsprekend kosteloos. Niet-leden van ProFri kunnen alleen deelnemen als zij A) zich tegelijk met de nominatieprocedure aanmelden als lid of B) achteraf een bijdrage betalen van 145 euro (hiervoor wordt een factuur gezonden).

Formulier voordracht Parel van het Jaar Award 2020-2023